TRANG CHỦ    |    GIỚI THIỆU    |    BÁO GIÁ    |    DOWNLOAD TÀI LIỆU    |    TIN TỨC & SỰ KIỆN    |    LIÊN HỆ
may anh Canon
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
May Anh JP support
362
Thái Hà
Hà Nội


024.35.720.633

024.35.379.594
May Anh JP support
 


máy ảnh cũ ống kính cũ đã sử dụng, lướt, 2nd

máy ảnh trả góp
may anh
SẢN PHẨM CHI TIẾT
may anh
Sản phẩm »

TỦ CHỐNG ẨM - PHỤ KIỆN

|
Phụ kiện

Phụ kiện

test
Giá:
Dat hang may anh
STT  Tên Sản phẩm  Giá (VND)  Tình trạng
01.Filter - Kính lọc


1 CPL FILTER HOYA 52mm  299,600 VND  Có hàng
2 CPL FILTER HOYA 58mm  299,600 VND  Có hàng
3 CPL FILTER HOYA 62mm  363,800 VND  Có hàng
4 CPL FILTER HOYA 67mm  406,600 VND  Có hàng
5 CPL FILTER HOYA 72mm  406,600 VND  Có hàng
6 CPL FILTER HOYA 77mm  428,000 VND  Có hàng
7 CPL FILTER KENKO 52mm  299,600 VND  Có hàng
8 CPL FILTER KENKO 58mm  321,000 VND  Có hàng
9 CPL FILTER KENKO 62mm  385,200 VND  Có hàng
10 CPL FILTER KENKO 67mm  406,600 VND  Có hàng
11 CPL FILTER KENKO 72mm  428,000 VND  Có hàng
12 CPL FILTER KENKO 77mm  428,000 VND  Có hàng
13 Filter Color Graduated Filter 58mm  256,800 VND  Có hàng
14 Filter Color Graduated Filter 67mm  321,000 VND  Có hàng
15 Filter Color Graduated Filter 77mm  342,400 VND  Có hàng
16 Filter Holder  107,000 VND  Có hàng
17 Filter MCUV Kenike 52mm(Japan)  278,200 VND  Có hàng
18 Filter MCUV Kenike 58mm(Japan)  342,400 VND  Có hàng
19 Filter MCUV Kenike 62mm(Japan)  449,400 VND  Có hàng
20 Filter MCUV Kenike 67mm(Japan)  492,200 VND  Có hàng
21 Filter MCUV Kenike 72mm(Japan)  642,000 VND  Có hàng
22 Filter MCUV Kenike 77mm(Japan)  706,200 VND  Có hàng
23 Filter MCUV Kenike 82mm(Japan)  813,200 VND  Có hàng
24 Filter TIAN-YA ND4 52mm  214,000 VND  Có hàng
25 Filter TIAN-YA ND4 58mm  214,000 VND  Có hàng
26 Filter TIAN-YA ND4 62mm  214,000 VND  Có hàng
27 Filter TIAN-YA ND4 67mm  214,000 VND  Có hàng
28 Filter TIAN-YA ND4 72mm  214,000 VND  Có hàng
29 Filter TIAN-YA ND4 77mm  214,000 VND  Có hàng
30 Filter TIAN-YA ND8 52mm  214,000 VND  Có hàng
31 Filter TIAN-YA ND8 55mm  214,000 VND  Có hàng
32 Filter TIAN-YA ND8 58mm  214,000 VND  Có hàng
33 Filter TIAN-YA ND8 62mm  214,000 VND  Có hàng
34 Filter TIAN-YA ND8 67mm  214,000 VND  Có hàng
35 Filter TIAN-YA ND8 72mm  214,000 VND  Có hàng
36 Filter TIAN-YA ND8 77mm  214,000 VND  Có hàng
37 HOYA HMC UV(N) 52mm  214,000 VND  Có hàng
38 HOYA HMC UV(N) 58mm  214,000 VND  Có hàng
39 HOYA HMC UV(N) 62mm  235,400 VND  Có hàng
40 HOYA HMC UV(N) 67mm  278,200 VND  Có hàng
41 HOYA HMC UV(N) 72mm  278,200 VND  Có hàng
42 HOYA HMC UV(N) 77mm  321,000 VND  Có hàng
43 Plastic Holder with 3 Filter Slot  107,000 VND  Có hàng
44 Tian Ya Blue Graduated Neutral Density Filter  128,400 VND  Có hàng
45 Tian Ya Green Graduated Neutral Density Filter  128,400 VND  Có hàng
46 Tian Ya Neutral Density Filter (ND4)  128,400 VND  Có hàng
47 Tian Ya Sunset Orange Graduated Neutral Density Filter  128,400 VND  Có hàng
48 Tian Ya Yellow Graduated Neutral Density Filter  128,400 VND  Có hàng
49 UV B+W MRC 52mm  428,000 VND  Có hàng
50 UV B+W MRC 58mm  642,000 VND  Có hàng
51 UV B+W MRC 62mm  749,000 VND  Có hàng
52 UV B+W MRC 67mm  856,000 VND  Có hàng
53 UV B+W MRC 72mm  963,000 VND  Có hàng
54 UV B+W MRC 77mm  1,070,000 VND  Có hàng
55 UV B+W MRC 82mm  1,177,000 VND  Có hàng
56 UV HAZE MC MARUMI 43mm  235,400 VND  Có hàng
57 UV HAZE MC MARUMI 52mm  278,200 VND  Có hàng
58 UV HAZE MC MARUMI 55mm  321,000 VND  Có hàng
59 UV HAZE MC MARUMI 58mm  363,800 VND  Có hàng
60 UV HAZE MC MARUMI 62mm  385,200 VND  Có hàng
61 UV HAZE MC MARUMI 67mm  406,600 VND  Có hàng
62 UV HAZE MC MARUMI 72mm  428,000 VND  Có hàng
63 UV HAZE MC MARUMI 77mm  449,400 VND  Có hàng
64 UV KENKO 52mm  256,800 VND  Có hàng
65 UV KENKO 58mm  278,200 VND  Có hàng
66 UV KENKO 67mm  363,800 VND  Có hàng
67 UV KENKO 72mm  406,600 VND  Có hàng
68 UV KENKO 77mm  428,000 VND  Có hàng
69 UV KENKO 82mm  856,000 VND  Có hàng
02.Túi - Balô


1 Bao da Leica  299,600 VND  Có hàng
2 Bao da xịn cho Canon G12  299,600 VND  Có hàng
3 Classified Sling 180aw  2,097,200 VND  Hết hàng
4 CompuDaypack  1,476,600 VND  Có hàng
5 CompuTrekker AW  1,605,000 VND  Có hàng
6 Crumpler keystone  1,712,000 VND  Có hàng
7 Crumpler the seven Million Dollar  684,800 VND  Có hàng
8 Crumpler the six Million Dollar  556,400 VND  Có hàng
9 Dark Brown leather case Canon G12  299,600 VND  Có hàng
10 Driftwood 7600  984,400 VND  Hết hàng
11 Driftwood 7603  834,600 VND  Có hàng
12 Driftwood 7604  877,400 VND  Có hàng
13 Driftwood 7605  963,000 VND  Có hàng
14 DriftWood 7606  984,400 VND  Hết hàng
15 Driftwood 7607  963,000 VND  Hết hàng
16 Driftwood 7609  599,200 VND  Hết hàng
17 Driftwood 7610  1,112,800 VND  Có hàng
18 Driftwood 7611  963,000 VND  Có hàng
19 Driftwood 7615  642,000 VND  Hết hàng
20 DriftWood 7616  963,000 VND  Có hàng
21 Driftwood 7617  920,200 VND  Có hàng
22 Driftwood 7620  577,800 VND  Có hàng
23 Driftwood 7621  749,000 VND  Có hàng
24 Driftwood 7623  1,177,000 VND  Có hàng
25 Driftwood 7624  1,284,000 VND  Có hàng
26 Driftwood 7632  599,200 VND  Có hàng
27 Driftwood 7633  642,000 VND  Có hàng
28 Driftwood 7634  920,200 VND  Có hàng
29 Driftwood 7635  1,241,200 VND  Có hàng
30 Driftwood 7636  1,348,200 VND  Có hàng
31 Driftwood 7641  599,200 VND  Có hàng
32 Driftwood 7642  727,600 VND  Có hàng
33 Driftwood 7644  1,348,200 VND  Có hàng
34 Driftwood 7653  749,000 VND  Có hàng
35 Driftwood 7800  813,200 VND  Có hàng
36 Driftwood 7801  898,800 VND  Hết hàng
37 FACKPACK 350  1,690,600 VND  Có hàng
38 Fastpack 250  1,712,000 VND  Có hàng
39 Filpside 400 AW  2,033,000 VND  Hết hàng
40 Flipside 300  1,819,000 VND  Có hàng
41 Inverse 200 AW  1,241,200 VND  Có hàng
42 MARK REACHER 1102  984,400 VND  Có hàng
43 MARK REACHER 1103  706,200 VND  Có hàng
44 MARK REACHER 1105  642,000 VND  Có hàng
45 MARK REACHER 2201  749,000 VND  Có hàng
46 MARK REACHER 2202  963,000 VND  Có hàng
47 Mark Reacher 2203  856,000 VND  Có hàng
48 Micro trekker 200  1,177,000 VND  Có hàng
49 Mini Trekker AW  1,284,000 VND  Có hàng
50 MOUNTAINSMITH DAY CAMERA  642,000 VND  Hết hàng
51 Nova 170 AW  1,070,000 VND  Có hàng
52 Nova 180 aw  1,198,400 VND  Có hàng
53 Nova 190 AW  1,540,800 VND  Có hàng
54 Nova 200 AW  1,605,000 VND  Có hàng
55 Outback 100  1,326,800 VND  Có hàng
56 Outback 200  1,455,200 VND  Có hàng
57 Photo Runner  556,400 VND  Có hàng
58 Rover Plus AW  2,033,000 VND  Hết hàng
59 SlingShot 200 AW  1,198,400 VND  Có hàng
60 TIMBUK2  535,000 VND  Hết hàng
61 Toploader 75AW  1,455,200 VND  Có hàng
62 Túi Canon 007  342,400 VND  Có hàng
63 Túi Canon ruột vàng  235,400 VND  Có hàng
64 Túi Canon viền đỏ  363,800 VND  Có hàng
65 Túi mountain Smith - M  428,000 VND  Hết hàng
66 Túi Nikon  235,400 VND  Có hàng
67 Túi Nikon 007  342,400 VND  Có hàng
68 Túi Nikon ruột vàng  235,400 VND  Có hàng
69 Túi Nikon viền vàng  363,800 VND  Có hàng
03.Đèn Flash - Speedlight


1 YONGNUO TTL Speedlite YN-565EX GN 58  3,038,800 VND  Có hàng
2 CN-160 LED Video Light  1,391,000 VND  Có hàng
3 ETTL Flash Speedlite YN-465 For Canon  1,433,800 VND  Có hàng
4 ETTL Flash Speedlite YN-465 For Nikon  1,433,800 VND  Có hàng
5 Flash MK930  1,284,000 VND  Có hàng
6 Flash Sunpak PZ40X TTL  2,824,800 VND  Hết hàng
7 Flash Yongnuo - YN 460  856,000 VND  Có hàng
8 Flash Yongnuo - YN 460 II  941,600 VND  Có hàng
9 Flash Yongnuo - YN 462  963,000 VND  Hết hàng
10 LED Macro Ring Light FC100 MEIKE  920,200 VND  Có hàng
11 Nissin Di622 Digital Flash for Canon iTTL  3,210,000 VND  Hết hàng
12 Nissin Di622 Digital Flash for Canon iTTL  3,210,000 VND  Hết hàng
13 Nissin Di622 Mark II for Canon  3,595,200 VND  Có hàng
14 Nissin Di622 Mark II for Nikon  3,595,200 VND  Có hàng
15 OLOONG SP-680 TTL Nikon  3,424,000 VND  Hết hàng
16 OLOONG SP-690 For Nikon  4,066,000 VND  Hết hàng
17 Pro 126-LED Video Light  1,177,000 VND  Có hàng
18 YN-468 e-TTL Speelite with LCD display for Canon  1,904,600 VND  Có hàng
19 YN-565EX GN 58 for NIKON  0 VND  Có hàng
20 YN467 E-TTL Flash Speedlite for Canon  1,605,000 VND  Có hàng
21 YN467 E-TTL Flash Speedlite for Nikon  1,605,000 VND  Có hàng
22 Yongnuo YN-468 II TTL Flash Speedlite for Canon EOS  1,926,000 VND  Có hàng
23 Yongnuo YN-560 Flash Speedlite  1,455,200 VND  Có hàng
24 Đèn LED - CN - 70 LED VIDEO LIGHTING  963,000 VND  Có hàng
04.Grip - Đế - Báng pin


1 Battery Grip for Canon EOS 1100D  1,177,000 VND  Có hàng
2 Canon Battery Grip BG-E2N  1,412,400 VND  Có hàng
3 Canon Battery Grip BG-E5  1,412,400 VND  Có hàng
4 Canon Battery Grip BG-E6  1,348,200 VND  Có hàng
5 Canon Battery Grip BG-E7  1,348,200 VND  Có hàng
6 Canon Battery Grip BG-E8  1,348,200 VND  Có hàng
7 Canon Battery Grip BG-E9  1,562,200 VND  Có hàng
8 Grip MK for Canon 20D/30D/40D/50D  1,391,000 VND  Có hàng
9 Grip MK for Canon 450D/500D/1000D  1,326,800 VND  Có hàng
10 Grip MK for Canon 550D  1,326,800 VND  Có hàng
11 Grip MK for Canon 5D  2,140,000 VND  Có hàng
12 Grip MK for Canon 5D Mark II  1,605,000 VND  Có hàng
13 Grip MK for Canon 60D  1,433,800 VND  Có hàng
14 Grip MK for Canon 7D  1,605,000 VND  Có hàng
15 Grip MK for Nikon D300/D700/D300s  1,605,000 VND  Có hàng
16 Grip MK for Nikon D3100  1,134,200 VND  Có hàng
17 Grip MK for Nikon D40/D60/D3000  1,112,800 VND  Có hàng
18 Grip MK for Nikon D5000  1,112,800 VND  Có hàng
19 Grip MK for Nikon D80/D90  1,348,200 VND  Có hàng
20 Grip MK for Pentax K7  1,926,000 VND  Có hàng
21 Grip MK for Sony A350  1,391,000 VND  Có hàng
22 Grip MK for Sony A500  1,284,000 VND  Có hàng
23 Grip MK for Sony A900  2,033,000 VND  Có hàng
24 Meike Battery Grip For Nikon D7000  1,605,000 VND  Có hàng
25 MeiKe Battery Holder Grip for Nikon D5100  1,177,000 VND  Có hàng
26 Nikon Battery Grip MB_D10  1,562,200 VND  Có hàng
27 Nikon Battery Grip MB_D11  1,433,800 VND  Có hàng
28 Nikon Battery Grip MB_D80  1,433,800 VND  Có hàng
05.Pin - Xạc - Eneloop


1 Battery for Canon BP-511A  363,800 VND  Có hàng
2 Battery for Canon LP - E8  385,200 VND  Có hàng
3 Battery for Canon LP-E5  256,800 VND  Có hàng
4 Battery for Canon LP-E6  363,800 VND  Có hàng
5 Battery for NiKon EL3e  299,600 VND  Có hàng
6 Charger Sanyo  256,800 VND  Có hàng
7 Combo Pin + Sạc 02 viên CR123  449,400 VND  Có hàng
8 Combo Pin + Sạc 02 viên CR2  449,400 VND  Có hàng
9 Combo Pin + Sạc nhanh Sanyo MQN06  556,400 VND  Có hàng
10 Combo Pin + sạc Sanyo MQN_04  535,000 VND  Hết hàng
11 Nikon EN-EL3E  363,800 VND  Có hàng
12 Nikon MH-72 / EN-MH2-B2 (xịn)  342,400 VND  Có hàng
13 Pin Canon BP-511A  363,800 VND  Có hàng
14 Pin Canon LP - E8  385,200 VND  Có hàng
15 Pin Canon LP-E5  299,600 VND  Có hàng
16 Pin Canon LP-E6  385,200 VND  Có hàng
17 Pin CR2  32,100 VND  Có hàng
18 Pin Eneloop AA 1900mAh  256,800 VND  Có hàng
19 Pin Eneloop AAA 750 mAh  256,800 VND  Có hàng
20 Pin Eneloop XX black 2500mah  428,000 VND  Có hàng
21 Quick Charger MQN06  299,600 VND  Có hàng
22 Sạc Canon CB-5L  149,800 VND  Có hàng
23 Sạc Nikon MH-18  149,800 VND  Có hàng
24 Sanyo NC-TDR02 Quick charger  214,000 VND  Có hàng
25 Vỉ 8 pin Eneloop đời 2 nhiều màu  791,800 VND  Có hàng
06.Tripod - Monopod


1 Bàn chụp sản phẩm Falconeyes 130cm x 60cm  1,926,000 VND  Có hàng
2 BENRO 0685 FBHOO  2,140,000 VND  Hết hàng
3 BENRO 1685 FBHOO  2,033,000 VND  Hết hàng
4 BENRO 2685 FBHI  2,461,000 VND  Hết hàng
5 BENRO A 350  1,819,000 VND  Hết hàng
6 BENRO A 500 FBHI  2,247,000 VND  Có hàng
7 BENRO A 550 FBHI  2,247,000 VND  Hết hàng
8 BENRO KH-25  2,354,000 VND  Hết hàng
9 Benro T800EX  706,200 VND  Có hàng
10 BOFFOLA - VCT - B318  599,200 VND  Có hàng
11 Digipod TR-553  342,400 VND  Hết hàng
12 Digipod TR-564  470,800 VND  Hết hàng
13 Fotomate Tripod • PT-34A4  535,000 VND  Có hàng
14 Fotomate Tripod • PT-43A4  642,000 VND  Có hàng
15 Fotomate Tripod • PT-47  470,800 VND  Có hàng
16 Fotomate Tripod • PT-53  470,800 VND  Có hàng
17 Fotomate Tripod • UD-703  620,600 VND  Có hàng
18 Fotomate Tripod • UD-707  663,400 VND  Có hàng
19 Lightstand BIG  278,200 VND  Có hàng
20 Lightstand Small  235,400 VND  Có hàng
21 Softbox 60x90  535,000 VND  Có hàng
22 Tri-shoe Holder  171,200 VND  Có hàng
23 Tripod Victory 2011  278,200 VND  Có hàng
24 Tripod Victory 3001B  642,000 VND  Có hàng
25 Tripod Victory 3003 B  770,400 VND  Có hàng
26 Tripod Victory 3010 B  706,200 VND  Có hàng
27 Tripod Victory 3015 B  642,000 VND  Có hàng
28 Tripod Victory 3080 B  770,400 VND  Có hàng
29 Tripod Weifeng 3110A  192,600 VND  Có hàng
30 Tripod Weifeng 3150  299,600 VND  Có hàng
31 Tripod Weifeng 330A  235,400 VND  Có hàng
32 Tripod Weifeng 367  406,600 VND  Có hàng
33 Umbrella Holder  149,800 VND  Có hàng
34 YongNuo/Phottix PT-16  214,000 VND  Có hàng
07.Dây bấm mềm - Remote


1 Dây bấm mềm RC 201 - DC1  107,000 VND  Có hàng
2 Dây bấm mềm RC 201 - E3  107,000 VND  Có hàng
3 Dây bấm mềm RC 201 - N3  107,000 VND  Có hàng
4 Dây bấm mềm RC 201 - S1  107,000 VND  Có hàng
5 Dây bấm mềm RC201 -DC2  107,000 VND  Có hàng
6 Dây bấm mềm RC201-DC0  107,000 VND  Có hàng
7 Remote Canon RC-5  107,000 VND  Có hàng
8 Remote Control for SONY NEX-5 A55 A33 RMT-DSLR1  107,000 VND  Có hàng
9 Remote control JUE YING  107,000 VND  Có hàng
10 Remote ML-L3  107,000 VND  Có hàng
11 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 E3 For Canon, Samsung, Pentax  492,200 VND  Có hàng
12 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 Nikon  492,200 VND  Có hàng
08.Trigger - kích đèn


1 RF-603 Wireless Flash Trigger for Canon  684,800 VND  Có hàng
2 RF-603 Wireless Flash Trigger for Nikon  684,800 VND  Có hàng
3 TF-361 2.4GHz Wireless Remote Flash Receiver for Canon  535,000 VND  Có hàng
4 TF-361 Wireless Flash Trigger for Canon  727,600 VND  Có hàng
5 TF-362 2.4GHz Wireless Remote Flash Receiver for NIKON  535,000 VND  Có hàng
6 TF-362 Wireless Flash Trigger for Nikon  727,600 VND  Có hàng
7 TF-363 Wireless Remote Flash Trigger For Sony Minolta  727,600 VND  Có hàng
8 Trigger GODOX MT16  513,600 VND  Có hàng
9 Trigger Wireless Flash Yongnuo CTR-301P  449,400 VND  Có hàng
10 Yongnuo trigger RF-602  642,000 VND  Có hàng
11 YONGNUO Trigger Wireless Flash CTR-301P Receiver  278,200 VND  Có hàng
12 YONGNUO Trigger Wireless Flash YN-16  642,000 VND  Có hàng
09.Mount - Adapter


1 Adapter Ring for Minolta MD Lens to Sony NEX-3 NEX-5  470,800 VND  Có hàng
2 C/Y-NIKON Adapter Mount Contax Yashica C/Y Lens to Nikon SLR / DSLR with Optial Glass  963,000 VND  Có hàng
3 Canon EOS lens adapter for SONY Alpha NEX-3 NEX-5  470,800 VND  Có hàng
4 Canon FD - EOS  749,000 VND  Có hàng
5 Canon FD FL Lens to SONY NEX-5 NEX-3 NEX-VG10  470,800 VND  Có hàng
6 Contax / Yashica C/Y Lens to SONY nex Mount adapter  470,800 VND  Có hàng
7 Contax/Yashica - Canon EOS  256,800 VND  Có hàng
8 CY - EOS AF Confirm  642,000 VND  Có hàng
9 Hasselblad Lens To Canon EOS Camera Mount Adapter  2,140,000 VND  Có hàng
10 Icarex 35S Lens to Canon EOS EF Mount Adapter  1,476,600 VND  Có hàng
11 Kiev 60 / Pentacon 6 Lens to Canon EOS EF  1,284,000 VND  Có hàng
12 Leica /M - Nikon  963,000 VND  Hết hàng
13 Leica /R - Canon EOS  321,000 VND  Có hàng
14 Leica /R - Nikon  963,000 VND  Hết hàng
15 Leica /R for Canon EOS Af confirm  642,000 VND  Có hàng
16 Leica R Mount Lens to Sony E Mount Adapter NEX3 NEX-5  470,800 VND  Có hàng
17 Lens adapter tube  171,200 VND  Có hàng
18 M42 - CANON EOS  128,400 VND  Có hàng
19 M42 - CANON EOS AF confirm  492,200 VND  Có hàng
20 M42 - NEX  470,800 VND  Có hàng
21 M42-Nikon  128,400 VND  Có hàng
22 M42-Nikon chống cận  256,800 VND  Có hàng
23 Meike Macro Automatic Extension Tube Set for Nikon,Canon Digital SLR Cameras  2,033,000 VND  Có hàng
24 Minolta MD - EOS  963,000 VND  Có hàng
25 Mount đảo đầu chụp Macro Canon 52mm  214,000 VND  Có hàng
26 Mount đảo đầu chụp Macro Canon 58mm  214,000 VND  Có hàng
27 Mount đảo đầu chụp Macro Nikon 52mm  214,000 VND  Có hàng
28 Nikon - Canon EOS  256,800 VND  Có hàng
29 Nikon - Canon EOS AF confirm  642,000 VND  Có hàng
30 Nikon F - NEX  470,800 VND  Có hàng
31 Nikon G AF-S F AI AIS lens to Sony NEX-3 NEX-5 Adapter  684,800 VND  Có hàng
32 Olympus - Canon EOS  406,600 VND  Hết hàng
33 Pentax - Canon EOS  256,800 VND  Có hàng
34 Pentax - Canon EOS Af confirm  642,000 VND  Có hàng
35 Pentax PK lens to NEX-3 NEX-5 NEX adapter  470,800 VND  Có hàng
36 Voigtlander Retina DKL Lens to Canon EOS EF  2,140,000 VND  Có hàng
10.Hood - Loa che nắng


1 Hood Canon ES-71 II  149,800 VND  Có hàng
2 Hood Canon ET-67  171,200 VND  Có hàng
3 Hood Canon EW-73B  149,800 VND  Có hàng
4 Hood Canon EW-78B II  171,200 VND  Có hàng
5 Hood Canon EW-83E  171,200 VND  Có hàng
6 Hood Canon HB-33  149,800 VND  Có hàng
7 Hood Canon Hood ES-62  149,800 VND  Có hàng
8 Hood for Canon ET 54  171,200 VND  Hết hàng
9 Hood for Canon ET65B  171,200 VND  Có hàng
10 Hood for Canon ET65III  171,200 VND  Có hàng
11 Hood for Canon ET67B  171,200 VND  Có hàng
12 Hood for Canon ET74  171,200 VND  Có hàng
13 Hood for Nikon HB 18  192,600 VND  Hết hàng
14 Hood for Nikon HB 19  171,200 VND  Có hàng
15 Hood for Nikon HB 24  256,800 VND  Hết hàng
16 Hood for Nikon HB 29  535,000 VND  Có hàng
17 Hood for Nikon HB 46 zin  428,000 VND  Có hàng
18 Hood HN-2  428,000 VND  Có hàng
19 Hood HN-3  428,000 VND  Có hàng
20 Hood HN-3 zin  642,000 VND  Có hàng
21 Hood Nikon HB-25  256,800 VND  Có hàng
22 Hood Nikon HB-32  171,200 VND  Có hàng
23 Hood Nikon HB-35  256,800 VND  Có hàng
24 Hood Nikon HB-7  192,600 VND  Có hàng
11.Cap body - lens


1 Cap body + lens Nex  64,200 VND  Có hàng
2 Cap body + lens Nikon  53,500 VND  Có hàng
3 Cap body +lens Canon  53,500 VND  Có hàng
4 Lens cap 49mm  64,200 VND  Có hàng
5 Lens cap 52mm Canon  64,200 VND  Có hàng
6 Lens cap 52mm Nikon  64,200 VND  Có hàng
7 Lens cap 55mm  64,200 VND  Có hàng
8 Lens cap 58mm Canon  64,200 VND  Có hàng
9 Lens cap 58mm Nikon  64,200 VND  Có hàng
10 Lens cap 62mm Canon  85,600 VND  Có hàng
11 Lens cap 62mm Nikon  64,200 VND  Có hàng
12 Lens cap 67mm Canon  107,000 VND  Có hàng
13 Lens cap 67mm Nikon  85,600 VND  Có hàng
14 Lens cap 72mm Canon  107,000 VND  Có hàng
15 Lens cap 72mm Nikon  107,000 VND  Có hàng
16 Lens cap 77mm Canon  107,000 VND  Có hàng
17 Lens cap 77mm Nikon  107,000 VND  Có hàng
18 White balance cap filter  107,000 VND  Có hàng
12.Handstrap - dây đeo


1 Camera Hand Strap for DSLR & SLR  149,800 VND  Có hàng
2 Dây đeo cổ Canon  192,600 VND  Có hàng
3 Dây đeo cổ Canon Xịn số lượng hạn chế  428,000 VND  Có hàng
4 Dây đeo cổ Nikon làm nhái giống hệt hàng xịn  192,600 VND  Có hàng
5 Dây đeo cổ Nikon Xịn  428,000 VND  Có hàng
6 Handstrap bọc cổ tay  278,200 VND  Có hàng
7 Handstrap Mennon  171,200 VND  Có hàng
13.Thiết bị studio


1 2 in 1 Light Box Softbox + Photo Box  1,562,200 VND  Có hàng
2 7 in 1 Reflector 110cm  642,000 VND  Có hàng
3 Accessory kit for speedlite  1,498,000 VND  Hết hàng
4 Bàn chụp sản phẩm Falconeyes 130cm x 60cm  1,926,000 VND  Có hàng
5 CN-160 LED Video Light  1,391,000 VND  Có hàng
6 Diffuser vải  85,600 VND  Có hàng
7 DSLR Rig Shoulder Mount  1,712,000 VND  Có hàng
8 Dù xuyên  149,800 VND  Có hàng
9 Dù đen - trắng  235,400 VND  Có hàng
10 F1 HDMI Monitor  5,564,000 VND  Hết hàng
11 Flash and Umbrella Swivel Holder  214,000 VND  Có hàng
12 Flash gun accessories kit  1,712,000 VND  Có hàng
13 Foldable ViewFinder  2,140,000 VND  Có hàng
14 Hắt sáng 2 in 1  256,800 VND  Có hàng
15 Hắt sáng 5 in 1  363,800 VND  Có hàng
16 Hộp chụp mẫu sản phẩm  342,400 VND  Có hàng
17 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 40x40  363,800 VND  Có hàng
18 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 60x60  577,800 VND  Có hàng
19 Lambency Flash Diffuser  149,800 VND  Có hàng
20 Led 5009 Video light  1,070,000 VND  Có hàng
21 Lightstand BIG  278,200 VND  Có hàng
22 Lightstand Small  235,400 VND  Có hàng
23 MAGICIAN FLASH DIFFUSER  214,000 VND  Có hàng
24 Máy hút ẩm 16L  214,000 VND  Hết hàng
25 Máy hút ẩm 8L  171,200 VND  Có hàng
26 Meike Macro Automatic Extension Tube Set for Nikon,Canon Digital SLR Cameras  2,033,000 VND  Có hàng
27 Omni bouce đèn Flash Canon Nikon  85,600 VND  Có hàng
28 Phòng thay đồ di động  1,284,000 VND  Có hàng
29 Pop - up Flash Diffuser  85,600 VND  Hết hàng
30 Pro 126-LED Video Light  1,177,000 VND  Có hàng
31 Softbox 60x90  535,000 VND  Có hàng
32 SOFTBOX for Canon Nikon  727,600 VND  Có hàng
33 SOFTBOX for Canon Nikon 40x40  620,600 VND  Có hàng
34 Stealth Grip for DSLR Motion-Cam  1,605,000 VND  Hết hàng
35 Tri-shoe Holder  171,200 VND  Có hàng
36 Umbrella Holder  149,800 VND  Có hàng
37 Umbrellas Black & Silver  149,800 VND  Có hàng
38 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 E3 For Canon, Samsung, Pentax  492,200 VND  Có hàng
39 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 Nikon  492,200 VND  Có hàng
40 WONDLAN DSLR RIG --Base Plate+Follow Focus+carry handle  12,840,000 VND  Hết hàng
41 WONDLAN DSLR RIG --Sniper 2.0  44,940,000 VND  Hết hàng
42 YongNuo/Phottix PT-16  214,000 VND  Có hàng
43 Đèn LED - CN - 70 LED VIDEO LIGHTING  963,000 VND  Có hàng
14.Thiết bị chống ẩm


1 Máy hút ẩm 16L  214,000 VND  Hết hàng
2 Máy hút ẩm 8L  171,200 VND  Có hàng
15.Thiết bị ngoài trời


1 2 in 1 Light Box Softbox + Photo Box  1,562,200 VND  Có hàng
2 7 in 1 Reflector 110cm  642,000 VND  Có hàng
3 Accessory kit for speedlite  1,498,000 VND  Hết hàng
4 Bàn chụp sản phẩm Falconeyes 130cm x 60cm  1,926,000 VND  Có hàng
5 Diffuser vải  85,600 VND  Có hàng
6 Dù xuyên  149,800 VND  Có hàng
7 Dù đen - trắng  235,400 VND  Có hàng
8 F1 HDMI Monitor  5,564,000 VND  Hết hàng
9 Flash and Umbrella Swivel Holder  214,000 VND  Có hàng
10 Flash gun accessories kit  1,712,000 VND  Có hàng
11 Foldable ViewFinder  2,140,000 VND  Có hàng
12 Hắt sáng 2 in 1  256,800 VND  Có hàng
13 Hắt sáng 5 in 1  363,800 VND  Có hàng
14 Hộp chụp mẫu sản phẩm  342,400 VND  Có hàng
15 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 40x40  363,800 VND  Có hàng
16 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 60x60  577,800 VND  Có hàng
17 Lambency Flash Diffuser  149,800 VND  Có hàng
18 Led 5009 Video light  1,070,000 VND  Có hàng
19 Lightstand BIG  278,200 VND  Có hàng
20 Lightstand Small  235,400 VND  Có hàng
21 MAGICIAN FLASH DIFFUSER  214,000 VND  Có hàng
22 Omni bouce đèn Flash Canon Nikon  85,600 VND  Có hàng
23 Phòng thay đồ di động  1,284,000 VND  Có hàng
24 Pop - up Flash Diffuser  85,600 VND  Hết hàng
25 Softbox 60x90  535,000 VND  Có hàng
26 SOFTBOX for Canon Nikon  727,600 VND  Có hàng
27 SOFTBOX for Canon Nikon 40x40  620,600 VND  Có hàng
28 Tri-shoe Holder  171,200 VND  Có hàng
29 Umbrella Holder  149,800 VND  Có hàng
30 Umbrellas Black & Silver  149,800 VND  Có hàng
31 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 E3 For Canon, Samsung, Pentax  492,200 VND  Có hàng
32 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 Nikon  492,200 VND  Có hàng
33 WONDLAN DSLR RIG --Base Plate+Follow Focus+carry handle  12,840,000 VND  Hết hàng
34 WONDLAN DSLR RIG --Sniper 2.0  44,940,000 VND  Hết hàng
35 YongNuo/Phottix PT-16  214,000 VND  Có hàng
16.Tản sáng - Soft box


1 2 in 1 Light Box Softbox + Photo Box  1,562,200 VND  Có hàng
2 7 in 1 Reflector 110cm  642,000 VND  Có hàng
3 Accessory kit for speedlite  1,498,000 VND  Hết hàng
4 Bàn chụp sản phẩm Falconeyes 130cm x 60cm  1,926,000 VND  Có hàng
5 Diffuser vải  85,600 VND  Có hàng
6 Dù xuyên  149,800 VND  Có hàng
7 Dù đen - trắng  235,400 VND  Có hàng
8 Flash diffuser Inflate  107,000 VND  Có hàng
9 Flash gun accessories kit  1,712,000 VND  Có hàng
10 Hắt sáng 2 in 1  256,800 VND  Có hàng
11 Hộp chụp mẫu sản phẩm  342,400 VND  Có hàng
12 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 40x40  363,800 VND  Có hàng
13 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 60x60  577,800 VND  Có hàng
14 Lambency Flash Diffuser  149,800 VND  Có hàng
15 MAGICIAN FLASH DIFFUSER  214,000 VND  Có hàng
16 Omni bouce đèn Flash Canon Nikon  85,600 VND  Có hàng
17 Phòng thay đồ di động  1,284,000 VND  Có hàng
18 Pop - up Flash Diffuser  85,600 VND  Hết hàng
19 Softbox 60x90  535,000 VND  Có hàng
20 SOFTBOX for Canon Nikon  727,600 VND  Có hàng
21 SOFTBOX for Canon Nikon 40x40  620,600 VND  Có hàng
22 Umbrella Holder  149,800 VND  Có hàng
23 Umbrellas Black & Silver  149,800 VND  Có hàng
17.Thẻ nhớ - đầu đọc


1 Card Reader All in 1 SSK  128,400 VND  Có hàng
2 CF Sandisk Ultra 16G 200x  1,605,000 VND  Có hàng
3 Compact Flash 2GB 133x (Kingston)  321,000 VND  Có hàng
4 Compact Flash 4GB 133x (Kingston)  449,400 VND  Có hàng
5 Compact Flash 8GB 133x (Kingston)  428,000 VND  Có hàng
6 New licensed SanDisk 16GB Extreme CF CompactFlash UDMA 400X  2,140,000 VND  Có hàng
7 New licensed SanDisk 8GB Extreme CF CompactFlash UDMA 400X  1,391,000 VND  Có hàng
8 SanDisk Extreme Pro SD SDHC 16GB UHS-1 45MB/s 300x  1,840,400 VND  Có hàng
9 Sandisk SDHC HDvideo 16Gb (133x)  1,326,800 VND  Có hàng
10 Sandisk SDHC HDvideo 8Gb (133x)  813,200 VND  Có hàng
11 Sandisk Ultra CF 8GB (200x)  834,600 VND  Có hàng
12 SD 2GB class4 (Kingston )  117,700 VND  Có hàng
13 SDHC 16Gb Class10 (Transcend)  642,000 VND  Có hàng
14 SDHC 16GB class4 (Kingston )  749,000 VND  Có hàng
15 SDHC 4GB class4 (Kingston )  149,800 VND  Có hàng
16 SDHC 8Gb Class10 (Transcend)  321,000 VND  Có hàng
17 SDHC 8GB class4 (Kingston )  278,200 VND  Có hàng
18.Phụ kiện máy quay


1 Accessory kit for speedlite  1,498,000 VND  Hết hàng
2 Bàn chụp sản phẩm Falconeyes 130cm x 60cm  1,926,000 VND  Có hàng
3 C-shaped bracket  256,800 VND  Có hàng
4 Camera Bracket  128,400 VND  Có hàng
5 CN-160 LED Video Light  1,391,000 VND  Có hàng
6 DSLR Rig Shoulder Mount  1,712,000 VND  Có hàng
7 F1 HDMI Monitor  5,564,000 VND  Hết hàng
8 Foldable ViewFinder  2,140,000 VND  Có hàng
9 Led 5009 Video light  1,070,000 VND  Có hàng
10 Pro 126-LED Video Light  1,177,000 VND  Có hàng
11 Stealth Grip for DSLR Motion-Cam  1,605,000 VND  Hết hàng
12 Tri-shoe Holder  171,200 VND  Có hàng
13 Umbrella Holder  149,800 VND  Có hàng
14 WONDLAN DSLR RIG --Base Plate+Follow Focus+carry handle  12,840,000 VND  Hết hàng
15 WONDLAN DSLR RIG --Sniper 2.0  44,940,000 VND  Hết hàng
16 Đèn LED - CN - 70 LED VIDEO LIGHTING  963,000 VND  Có hàng
19.Các thứ linh tinh


1 2 in 1 Light Box Softbox + Photo Box  1,562,200 VND  Có hàng
2 7 in 1 Reflector 110cm  642,000 VND  Có hàng
3 Accessory kit for speedlite  1,498,000 VND  Hết hàng
4 Air Blower xịn  107,000 VND  Có hàng
5 Bàn chụp sản phẩm Falconeyes 130cm x 60cm  1,926,000 VND  Có hàng
6 Bộ vệ sinh máy ảnh  149,800 VND  Có hàng
7 Bút lau lens  53,500 VND  Có hàng
8 C-shaped bracket  256,800 VND  Có hàng
9 Camera Bracket  128,400 VND  Có hàng
10 Da cừu lau lens  21,400 VND  Có hàng
11 Dán màn hình loại cứng Canon  160,500 VND  Có hàng
12 Dán màn hình loại cứng Nikon  160,500 VND  Có hàng
13 Diffuser vải  85,600 VND  Có hàng
14 DSLR Rig Shoulder Mount  1,712,000 VND  Có hàng
15 Ec-B Focusing Screen for EOS 5DII,5D,40D,50D,30D,20d,450D,500D  642,000 VND  Có hàng
16 Eccentric Cams FA-033B  535,000 VND  Có hàng
17 Eye cup Canon  149,800 VND  Có hàng
18 Eye Cup Nikon  149,800 VND  Có hàng
19 F1 HDMI Monitor  5,564,000 VND  Hết hàng
20 Flash Hotshoe Stand  85,600 VND  Có hàng
21 Foldable ViewFinder  2,140,000 VND  Có hàng
22 Hắt sáng 2 in 1  256,800 VND  Có hàng
23 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 40x40  363,800 VND  Có hàng
24 Hộp chụp sản phẩm hình vuông 60x60  577,800 VND  Có hàng
25 Hộp nhựa đựng pin  0 VND  Có hàng
26 Hot Shoe Converter for Sony  171,200 VND  Có hàng
27 Lambency Flash Diffuser  149,800 VND  Có hàng
28 LCD Hood che nắng cho 5D mark II  256,800 VND  Có hàng
29 LCD Hood che nắng cho 7D  256,800 VND  Có hàng
30 LCD Hood che nắng cho D700/D300/D300s  256,800 VND  Có hàng
31 LCD Hood che nắng cho D80  235,400 VND  Có hàng
32 LCD Hood che nắng cho D90  256,800 VND  Có hàng
33 LCD viewfinder cho Canon  428,000 VND  Có hàng
34 Led 5009 Video light  1,070,000 VND  Có hàng
35 Lens adapter tube  171,200 VND  Có hàng
36 MAGICIAN FLASH DIFFUSER  214,000 VND  Có hàng
37 Máy hút ẩm 16L  214,000 VND  Hết hàng
38 Máy hút ẩm 8L  171,200 VND  Có hàng
39 Meike Macro Automatic Extension Tube Set for Nikon,Canon Digital SLR Cameras  2,033,000 VND  Có hàng
40 Miếng dán LCD mềm  21,400 VND  Có hàng
41 Miếng nhựa bảo vệ màn hình  149,800 VND  Có hàng
42 Omni bouce đèn Flash Canon Nikon  85,600 VND  Có hàng
43 Ống kính For canon G9-G10 Tele 2x 58mm  535,000 VND  Có hàng
44 Ống kính Wide Macro 0.45x AF 58mm  535,000 VND  Có hàng
45 Phòng thay đồ di động  1,284,000 VND  Có hàng
46 Pop - up Flash Diffuser  85,600 VND  Hết hàng
47 Single 180° Split image Focus Focusing Screen for Canon 5D Mark II  642,000 VND  Hết hàng
48 Single 180° Split Image Focus Screen for Canon 40D/50D  642,000 VND  Có hàng
49 Single 180° Split Image Focus Screen for Canon 5D  642,000 VND  Có hàng
50 SOFTBOX for Canon Nikon 40x40  620,600 VND  Có hàng
51 Stealth Grip for DSLR Motion-Cam  1,605,000 VND  Hết hàng
52 Tri-shoe Holder  171,200 VND  Có hàng
53 Tripod Mount Ring 70-200 F2.8  256,800 VND  Có hàng
54 Tripod Mount Ring for Canon EF 70-200mm  256,800 VND  Có hàng
55 Túi đựng len  107,000 VND  Có hàng
56 Umbrella Holder  149,800 VND  Có hàng
57 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 E3 For Canon, Samsung, Pentax  492,200 VND  Có hàng
58 Wireless Remote Control PIXEL RW-221 Nikon  492,200 VND  Có hàng
59 WONDLAN DSLR RIG --Base Plate+Follow Focus+carry handle  12,840,000 VND  Hết hàng
60 WONDLAN DSLR RIG --Sniper 2.0  44,940,000 VND  Hết hàng
Máy ảnh Mỳ Ăn Liền


1 Fujifilm mini intax 7s Blue  2,118,600 VND  Có hàng
2 Fujifilm mini intax 7s Chocolate  2,354,000 VND  Có hàng
3 Fujifilm mini intax 7s Pink  2,118,600 VND  Có hàng
4 Fujifilm mini intax 7s white  2,247,000 VND  Có hàng
Máy ảnh JP
Giá tốt hơn - Uy tín hơn - Chuyên nghiệp hơn

Ngày 25/08/2019
Quay lại trang sản phẩm
Sản phẩm cùng loại
1 2
may anh canon
© 2006-2019 Bản quyền của Máy ảnh JP | Địa chỉ: 362 Thái Hà, Hà Nội (gần Trung tâm chiếu phim Quốc gia)
ĐT (024) 35 720 633 (024) 35 379 594 - (024) 62 757 151 | Email :mayanhjp@yahoo.com - mayanhjp@gmail.com
                               Canon | Nikon | Sony | Fujifilm | Panasonic 
Lượt truy cập: 15,678,777
google plus - Máy Ảnh JP facebook page - Máy Ảnh JP rss - Máy Ảnh JP
may anh canon