TRANG CHỦ    |    GIỚI THIỆU    |    BÁO GIÁ    |    DOWNLOAD TÀI LIỆU    |    TIN TỨC & SỰ KIỆN    |    LIÊN HỆ
may anh Canon
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
May Anh JP support
176A
Thái Hà
Hà Nội


04.35.720.633

04.35.379.594
May Anh JP support
may anh
Giỏ Hàng
máy ảnh cũ ống kính cũ đã sử dụng, lướt, 2nd
may anh
SẢN PHẨM
may anh
Sản phẩm »

ỐNG KÍNH - FLASH

|
Ống kính sigma


Ống kính Sigma


SIGMA 4.5MM F2.8 EX DC HSM CIRCULAR FISHEYE

Sigma 4.5mm F2.8 EX DC HSM Circular Fisheye
- Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 9 nhóm

- Góc nhìn ngang: 180°

- Số lá màn chập: 6

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 13.5cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:6

- Kích thước / Trọng lượng: Ø73.8 x 50.5mm / 290g
Giá:  16.930.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 8MM F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE

Sigma 8mm F3.5 EX DG Circular Fisheye
- Cấu tạo ống kính: 11 thấu kính thuộc 6 nhóm

- Góc nhìn ngang: 180°

- Số lá màn chập: 6

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 13.5cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:4.6

- Kích thước / Trọng lượng: Ø73.8 x 50.5mm / 290g
Giá:  17.430.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 10MM F2.8 EX DC HSM FISHEYE

Sigma 10mm F2.8 EX DC HSM Fisheye
- Cấu tạo ống kính: 12 thấu kính thuộc 7 nhóm

- Góc nhìn ngang: 154°

- Số lá màn chập: 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 13.5cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:3.3

- Kích thước / Trọng lượng: Ø78 x 83.1mm
Giá:  13.230.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        13.990.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 15MM F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE

Sigma 15mm F2.8 EX DG Diagonal Fisheye
- Cấu tạo ống kính: 7 thấu kính thuộc 6 nhóm

- Góc nhìn ngang: 180°

- Số lá màn chập: 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 15cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:3.8

- Kích thước / Trọng lượng: Ø73.5 x 70.5mm / 330g
Giá:  12.810.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 20MM F1.8 EX DG ASP RF

Sigma 20mm F1.8 EX DG ASP RF
- Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 11 nhóm

- Góc nhìn ngang: 94.5°

- Số lá màn chập: 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 20cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1.4x

- Đường kính Filter: Ø82 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø88.5 x 87mm / 520g
Giá:  12.810.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 24MM F1.4 DG HSM ART

Sigma 24mm f1.4 DG HSM ART
- Cấu tạo ống kính: 10 thấu kính thuộc 9 nhóm

- Góc nhìn ngang: 84.1°

- Số lá màn chập: 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 18cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:2.7

- Đường kính Filter: Ø77 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø83 x 80mm / 485g
Giá:  14.690.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 24MM F1.8 EX DG ASP MACRO

Sigma 24mm F1.8 EX DG ASP Macro
- Cấu tạo ống kính: 10 thấu kính thuộc 9 nhóm

- Góc nhìn ngang: 84.1°

- Số lá màn chập: 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 18cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:2.7

- Đường kính Filter: Ø77 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø83 x 80mm / 485g
Giá:  10.850.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        11.250.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 28MM F1.8 EX DG ASP MACRO

Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro
- Cấu tạo ống kính: 10 thấu kính thuộc 9 nhóm

- Góc nhìn ngang: 74.5°

- Số lá màn chập: 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 20cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:2.9

- Đường kính Filter: Ø77 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø83 x 80mm / 480g
Giá:  9.450.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        9.850.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 30MM F1.4 EX DC HSM

Sigma 30mm F1.4 EX DC HSM
- Cấu tạo ống kính: 7 thấu kính thuộc 7 nhóm

- Góc nhìn ngang: 45°

- Số lá màn chập: 8

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 40cm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:10.4

- Đường kính Filter: Ø62 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø76.6 x 59mm / 430g
Giá:  8.990.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART

Sigma 35mm F1.4 DG HSM
- Cấu tạo ống kính : 13 thấu kính thuộc 11 nhóm

- Góc nhìn ngang : 63.4º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 30 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:5.2

- Đường kính Filter : ø 62

- Kích thước / Trọng lượng : 77mm x 94mm / 665g
Giá:  14.690.000 ₫   Bảo hành 1 năm Máy Ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 50MM F1.4 DG HSM ART

SIGMA 50MM F1.4 DG HSM ART
- Cấu tạo ống kính : 13 thấu kính thuộc 11 nhóm

- Góc nhìn ngang : 46.8º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 45 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:5.2

- Đường kính Filter : ø 77

- Kích thước / Trọng lượng : 84.5 x 68.2 mm / 505g
Giá:  14.690.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 50MM F1.4 EX DG HSM

Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM
- Cấu tạo ống kính : 8 thấu kính thuộc 6 nhóm

- Góc nhìn ngang : 46.8º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 45 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:7.4

- Đường kính Filter : ø 77

- Kích thước / Trọng lượng : 84.5 x 68.2 mm / 505g
Giá:  6.490.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 70MM F2.8 EX DG MACRO

Sigma 70mm F2.8 EX DG Macro
- Cấu tạo ống kính: 10 thấu kính thuộc 9 nhóm

- Góc nhìn ngang: 34.3°

- Số lá màn chập: 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 25.7mm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:1

- Đường kính Filter: Ø62 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø76 x 95mm / 525g
Giá:  10.710.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        11.700.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 85MM F1.4 EX DG HSM

Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM
- Cấu tạo ống kính : 11 thấu kính thuộc 8 nhóm

- Góc nhìn ngang : 28.6º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 85 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:8.6

- Đường kính Filter : ø 77

- Kích thước / Trọng lượng : 84.7 x 87.6 mm / N/Ag
Giá:  15.450.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        22.990.000 đ Sigma 85mm F/1.4 DG HSM Art
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 105MM F2.8 EX DG MACRO

Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro
- Cấu tạo ống kính : 11 thấu kính thuộc 10 nhóm

- Góc nhìn ngang : 23.3º

- Số lá màn chập : 8

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 31 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:1

- Đường kính Filter : ø 58

- Kích thước / Trọng lượng : 74 x 95 mm / 450g
Giá:  9.450.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 105MM F2.8 EX DG OS HSM MACRO

Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
- Cấu tạo ống kính : 16 thấu kính thuộc 11 nhóm

- Góc nhìn ngang : 23.3º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 31.2 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:1

- Đường kính Filter : ø 62

- Kích thước / Trọng lượng : 126.4 x 130 mm / 725g
Giá:  15.950.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        16.350.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 150MM F2.8 EX APO DG HSM MACRO

Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM Macro
- Cấu tạo ống kính: 16 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang: 16.4°

- Số lá màn chập: 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 38mm

- Độ phóng đại lớn nhất: 1:1

- Đường kính Filter: Ø72 mm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø79.6 x 137mm / 895g
Giá:  22.050.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        23.900.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM

Sigma 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM
- Cấu tạo ống kính : 15 thấu kính thuộc 11 nhóm

- Góc nhìn ngang : 114.5º - 75.7º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 24 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:7.8

- Đường kính Filter : ø N/A

- Kích thước / Trọng lượng : 75 x 105.7 mm / 555g
Giá:  14.200.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        14.850.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM

Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM
- Cấu tạo ống kính : 14 thấu kính thuộc 10 nhóm

- Góc nhìn ngang : 102.4º - 63.8º

- Số lá màn chập : 6

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 24 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:6.7

- Đường kính Filter : ø 77

- Kích thước / Trọng lượng : 83.5 x 81 mm / 470g
Giá:  7.950.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        10.850.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 10-20MM F3.5 EX DC HSM

Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM
- Cấu tạo ống kính : 13 thấu kính thuộc 10 nhóm

- Góc nhìn ngang : 102.4° - 63.8°

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 24 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:6.6

- Đường kính Filter : ø 82

- Kích thước / Trọng lượng : 87.3 x 88.2 mm / 520g
Giá:  9.950.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        14.650.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 12-24MM F4.5-5.6 EX DG ASP HSM

Sigma 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM
- Cấu tạo ống kính : 16 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang : 122º - 84.1º

- Số lá màn chập : 6

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 28 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:7.1

- Đường kính Filter : ø N/A

- Kích thước / Trọng lượng : 87.5 x102.5 mm / 600g
Giá:
        18.850.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 17-50MM F2.8 EX DC OS HSM

Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 17 thấu kính thuộc 13 nhóm

- Góc nhìn ngang : 72.4º - 27.9º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 28 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:5

- Đường kính Filter : ø 77

- Kích thước / Trọng lượng : 83.5 x 91.8 mm / 565g
Giá:  6.490.000 ₫  (for Nikon) Bảo hành 1 năm
        6.650.000 đ (for Canon) Bảo hành 1 năm
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 17-70MM F2.8-4 DC MACRO OS HSM

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 15 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang : 79.7º - 22.9º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 20 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:2.3

- Đường kính Filter : ø 72

- Kích thước / Trọng lượng : 79 x 82.5 mm / 490g
Giá:  9.240.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 18-50MM F2.8-4.5 DC OS HSM

Sigma 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 15 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang : 79.7º - 22.9º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 20 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:2.3

- Đường kính Filter : ø 72

- Kích thước / Trọng lượng : 79 x 82.5 mm / 490g
Giá:  6.390.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 18-35MM F1.8 DC HSM

Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM
- Cấu tạo ống kính : 17 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang : 76.5º-44.2º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 28 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:4.3

- Đường kính Filter : ø 72

- Kích thước / Trọng lượng : 78mm x 121mm
Giá:  14.190.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 18-200MM F3.5-6.3 DC OS

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS
- Cấu tạo ống kính : 18 thấu kính thuộc 13 nhóm

- Góc nhìn ngang : 69.3º - 7.1º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 45 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3.9

- Đường kính Filter : ø 72

- Kích thước / Trọng lượng : 79 x 100 mm / 610g
Giá:  7.450.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 18-200MM F3.5-6.3DC

Sigma 18-200mm F3.5-6.3DC
- Cấu tạo ống kính : 15 thấu kính thuộc 13 nhóm

- Góc nhìn ngang : 69.3º - 7.1º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 45 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:4.4

- Đường kính Filter : ø 62

- Kích thước / Trọng lượng : 70 x 78.1 mm / 405g
Giá:  6.090.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 18-125MM F3.8-5.6 DC OS HSM

Sigma 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 16 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang : 69.3º - 11.4º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 35 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3.8

- Đường kính Filter : ø 62

- Kích thước / Trọng lượng : 74 x 88.5 mm / 505g
Giá:  7.980.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 18-250MM F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 18 thấu kính thuộc 14 nhóm

- Góc nhìn ngang : 69.3º - 5.7º

- Số lá màn chập : 7

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 45 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3.4

- Đường kính Filter : ø 72

- Kích thước / Trọng lượng : 79 x 101 mm / 630g
Giá:
Khuyến mại: Bút lau ống kính
Liên hệ

SIGMA 24-70MM F2.8 IF EX DG HSM

Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM
- Cấu tạo ống kính : 14 thấu kính thuộc 12 nhóm

- Góc nhìn ngang : 84.1º - 34.3º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 38 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:5.3

- Đường kính Filter : ø 82

- Kích thước / Trọng lượng : 86.6mm / 790g
Giá:  13.990.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 24-70MM F2.8 EX DG MACRO

Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro
- Cấu tạo ống kính : 14 thấu kính thuộc 13 nhóm

- Góc nhìn ngang : 84.1º - 34.3º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 40 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3.8

- Đường kính Filter : ø 82

- Kích thước / Trọng lượng : 88.6x115.5 mm / 700g
Giá:  10.490.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 28-300MM F3.5-6.3 DG MACRO

Sigma 28-300mm F3.5-6.3 DG Macro
- Cấu tạo ống kính : 15 thấu kính thuộc 13 nhóm

- Góc nhìn ngang : 75.4º - 8.2º

- Số lá màn chập : 8

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 50 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3

- Đường kính Filter : ø 62

- Kích thước / Trọng lượng : 74 x 83.7 mm / 460g
Giá:
Khuyến mại: Bút lau ống kính
Liên hệ

SIGMA 50-150MM F2.8 EX DC OS HSM

Sigma 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 18 thấu kính thuộc 14 nhóm

- Góc nhìn ngang : 27.9º - 9.5º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 100 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:5.3

- Đường kính Filter : ø 67

- Kích thước / Trọng lượng : 76.5 x 140.2 mm / 780g
Giá:
        19.950.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 50-500MM F4.5-6.3 APO DG OS HSM

Sigma 50-500mm F4.5-6.3 APO DG OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 22 thấu kính thuộc 6 nhóm

- Góc nhìn ngang : 46.8º - 5.0º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 50-180 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3.1

- Đường kính Filter : ø 97

- Kích thước / Trọng lượng : 104.4 x219 mm / 1970g
Giá:  17.750.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        36.300.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 70-200MM F2.8 EX DG OS HSM

Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 22 thấu kính thuộc 17 nhóm

- Góc nhìn ngang : 34.3º - 12.3º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 140 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:8

- Đường kính Filter : ø 77

- Kích thước / Trọng lượng : 86.4 x 197.6 mm / N/Ag
Giá:  22.990.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 70-300MM F4-5.6 DG OS

Sigma 70-300mm F4-5.6 DG OS
- Cấu tạo ống kính : 16 thấu kính thuộc 11 nhóm

- Góc nhìn ngang : 34.3º - 8.2º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 150 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:3.9

- Đường kính Filter : ø 62

- Kích thước / Trọng lượng : 76.5 x 126.5 mm / 610g
Giá:  3.490.000 ₫  Bảo hành 1 năm tại Máy ảnh JP
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 70-300MM F4-5.6 DG MACRO

Sigma 70-300mm F4-5.6 DG Macro
- Cấu tạo ống kính : 14 thấu kính thuộc 10 nhóm

- Góc nhìn ngang : 34.3º - 8.2º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 150 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:4

- Đường kính Filter : ø 58

- Kích thước / Trọng lượng : 76.6 x 119.5 mm / 530g
Giá:  4.790.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        5.190.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

SIGMA 120-300MM F2.8 EX DG APO HSM

Sigma 120-300mm F2.8 EX DG APO HSM
- Cấu tạo ống kính : 18 thấu kính thuộc 16 nhóm

- Góc nhìn ngang : 20.4º - 8.2º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 150 - 250 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:8.6

- Đường kính Filter : ø 105

- Kích thước / Trọng lượng : 112.8 x 268.5 mm / 2600g
Giá:
Khuyến mại: Bút lau ống kính
Liên hệ

SIGMA 150-500MM F5-6.3 APO DG OS HSM

Sigma 150-500mm F5-6.3 APO DG OS HSM
- Cấu tạo ống kính : 21 thấu kính thuộc 15 nhóm

- Góc nhìn ngang : 16.4º-5º

- Số lá màn chập : 9

- Khoảng lấy nét nhỏ nhất : 220 cm

- Độ phóng đại lớn nhất : 1:5.2

- Đường kính Filter : ø 86

- Kích thước / Trọng lượng : 94.7 x 252 mm / 1910g
Giá:  17.690.000 ₫  Bảo hành 1 năm Máy ảnh JP
        22.850.000 đ Bảo hành 1 năm Chính hãng
Khuyến mại: Bút lau ống kính

  /1 trang
  
may anh canon
© 2006-2016 Bản quyền của Máy ảnh JP | Địa chỉ: 176A Thái Hà (giáp 178), Hà Nội (chuyển từ 46 Thái Hà)
ĐT
(04) 35 720 633 (04) 35 379 594 - (04) 62 757 151 | Email :mayanhjp@yahoo.com
Lượt truy cập: 8,496,354
Rss
may anh canon